تاریخچه

دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

 

فعالیت رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی سیرجان با پذیرش ۹۰ دانشجو در رشته کاردانی کامپیوتر گرایش نرم افزار در سال ۱۳۸۲ آغاز گردید. پس از آن در سال ۱۳۸۸ رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با پذیرش ۷۴ دانشجو به مجموعه مهندسی کامپیوتر دانشگاه اضافه گردید. با توسعه مجموعه مهندسی کامپیوتر این دانشکده موفق شد در سال ۱۴۰۰ اولین گروه از دانشجویان کارشناسی ارشد را در گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز پذیرش کند.

در حال حاضر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان دارای ۷ عضو هیات علمی تمام وقت بوده و حدود ۳۰۰ دانشجوی فعال در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند.

هدف دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی سیرجان تربیت مهندسانی کارآمد است که علم و مهارت لازم جهت پذیرش مشاغل مرتبط و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را به خوبی کسب کرده باشند و بتوانند در جهت پیشرفت گامی موثر بردارند.