ریاست دانشکده

teacher 2 - ریاست دانشکده

دکتر امیر سالارپور

دکتری هوش مصنوعی – استادیار

salarpour@sirjantech.ac.ir

۰۳۴-۴۱۵۲-۲۰۴۸

آی دی تلگرام: a_salarpour@

 

 

کارشناس بخش:

سرکارخانم اسدی

تلفن تماس:  ۰۳۴۴۱۵۲۲۰۴۵