لیست اساتید حق التدریس

نام استاد دروس ترم
دکتر روزبه ابول پور پایگاه داده ها - اصول رباتیکز بهمن 1399 (992)
مهندس حمیده احسائیان آز مدارهای الکتریکی بهمن 1399 (992)
مهندس کاظم اسمعیلی آبدر کارگاه برنامه نویسی متلب بهمن 1399 (992)
مهندس الهه امجدی فر مهندسی نرم افزار (مهندسی نرم افزار 2) - اصول طراحی کامپایلر - مبانی شبکه های بیسیم - تحلیل و طراحی سیستم ها (مهندسی نرم 1) بهمن 1399 (992)
مهندس سمیه بهرام نژاد ریزپردازنده و زبان اسمبلی - انتقال داده ها بهمن 1399 (992)
مهندس رویا بیگلری مدارهای الکتریکی - سیگنال ها وسیستم ها بهمن 1399 (992)
دکتر مرتضی جادریان مبانی هوش محاسباتی - مبانی پردازش زبان و گفتار بهمن 1399 (992)
مهندس فرشته حجتی یکپارچه سازی کاربردی سازمانی - مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات بهمن 1399 (992)
مهندس اعظم حسینی فر تجارت الکترونیکی بهمن 1399 (992)
مهندس مهری خیرمند پاریزی برنامه نویسی کامپیوتر بهمن 1399 (992)
دکتر آرزو دباغی زرندی معماری کامپیوتر - طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال بهمن 1399 (992)
دکتر راضیه راستگو مهندسی اینترنت - سیستم های عامل - نظریه و الگوریتم های گراف بهمن 1399 (992)
مهندس یاسمین سالم برنامه نویسی کامپیوتر - امنیت شبکه - مبانی رایانش امن - آزمایشگاه امنیت شبکه بهمن 1399 (992)
مهندس مریم سرحدی مدارهای الکتریکی - آز ریزپردازنده - آز الکترونیک دیجیتال - آز ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر بهمن 1399 (992)
مهندس اسماء شمسی گوشکی سیستم های کنترل خطی بهمن 1399 (992)
مهندس طیبه صادقی مدارهای منطقی - زبان تخصصی - برنامه نویسی کامپیوتر - سیستم های نهفته و بیدرنگ بهمن 1399 (992)
مهندس فائزه عماد آز مدار منطقی و معماری کامپیوتر بهمن 1399 (992)
مهندس افسانه نورمندی پور آز سیستم عامل - آزپایگاه داده ها - کارگاه کامپیوتر - آزشبکه های کامپیوتری - کارگاه مقدماتی پایتون بهمن 1399 (992)
نام استاد دروس ترم