اعضای هیات علمی

تصویر نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی ایمیل
سمیه بهرام نژاد سمیه بهرام نژاد بورسیه

bahramnejadsomayeh@yahoo.com
احمد پورامینی پیر جل احمد پورامینی پیر جل مربی کارشناسی ارشد
هوش مصنوعی و رباتیک
علم و صنعت ایران
pouramini@gmail.com
سمیه خواجه حسنی سمیه خواجه حسنی مربی کارشناسی ارشد
هوش مصنوعی
دانشگاه صنعتی اصفهان
khajeh@sirjantech.ac.ir
امیر سالارپور امیر سالارپور استادیار دکتری
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه بوعلی سینا
salarpour@sirjantech.ac.ir
الهام شعبانی نیا الهام شعبانی نیا استادیار دکتری
کامپیوتر.هوش مصنوعی
اصفهان
eshabaninia@gmail.com
امینه ناصری امینه ناصری مربی کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شاهرود
naseri.amine@sirjantech.ac.ir
شهرام نصیری شهرام نصیری مربی کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات
خواجه نصیر الدین طوسی-تهران
nasiri.sh.it@gmail.com